Logistik, Transport och Fordon

Christer PCA consult

Här finns en erfarenhet inom last- och godshantering, fraktdokumentation, planering och genomförande av vägtransporter, både med små och stora fordon, såväl lokalt som internationellt, samt en bred kunskap inom yrkestrafik och området Fordon.

Vi kan t.ex erbjuda följande tjänster:

  • Projektanpassade transportlösningar för mindre transporter, inom- och utomlands.

  • Direktleverans med bud av små men viktiga varor eller reservdelar, inom- och utomlands.

  • Inventering, dokumentation och transportplanering för inventarier, varulager, överskotts- och konkursvaror, eller humanitära varor.

  • Hantering och dokumentation av varor och bohag vid bouppteckningar, mm.

  • Köruppdrag med lätta och tunga fordon samt Hägglunds BV 206. Körkortsklass BECEDE, samt ADR och YKB

  • Fordonsrelaterade frågor och uppdrag.

  • Export och import av fordon, inom och utom EU.

Exempel på referensuppdrag inom transport, logistik och fordon

Är ni i behov av hjälp med transport, logistik och fordon i någon form? Tveka inte att kontakta oss. Lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.