Text och Dokumentation

Vi har lång och bred erfarenhet av dokumentation, på svenska och engelska, både i text och bild, för t.ex tekniska underlag, olika projekt- och produktbeskrivningar, instruktioner, rapporter och ansökningar.

Vi kan t.ex erbjuda följande tjänster:

  • Projektansökningar för ideella, humanitära, sociala eller tekniska projekt.

  • Projektbeskrivningar

  • Projektrapporter, del- och slutrapporter

  • Tekniska texter, produktbeskrivningar, instruktioner och manualer.

  • Bilddokumentation och foto

Exempel på referensuppdrag inom text och dokumentation.

Kontakt

Är ni i behov av hjälp med dokumentation i någon form? Tveka inte att kontakta oss. Lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.