Om mig

Christer Andersson Pca Consult

PCA Consults ägare, Christer Andersson, har sedan 1990 varit engagerad och arbetat med internationella bistånds- och utvecklingsprojekt, speciellt inom områdena dokumentation, logistik, fordon, projektledning, samt med operativa uppdrag och katastrofinsatser, med uppdrag i mer än 20 länder. Under de senaste 7-8 åren, även haft ett engagemang lokalt och regionalt inom olika sociala projekt, inom utbildning och integration.

Genom ett långvarigt engagemang inom olika internationella, regionala och lokala projekt och uppdrag i Sverige och i andra länder, har vi byggt upp ett stort och viktigt kontaktnät och uppnått en viktig kompetens på många områden. Vi vill därför dela med oss av den speciella kompetens, erfarenhet och de möjligheter och fördelar som detta kan ge våra kunder och uppdragsgivare.

Fakta om PCA Consult

Bolagsform: Enskild firma, bildad 2007.
Namn: PCA Consult & Marketing
Innehar F-skattebevis
Momsreg nr: 590226033901
Bankgiro: 237-1748

Leveranser: Tjänster och uppdrag efter överenskommelse eller enligt offert.
Fakturering: För tillfälliga eller kortare uppdrag, pris per timma (timarvode). För fasta eller längre uppdrag, pris per dag, månad, eller enligt överenskommelse.
Tariffer; A=Serviceuppdrag inom landet eller restid. B=Konsulttjänster. C= Utlandsuppdrag.
Betalningsvillkor: 15 dgr netto. Fakturering efter utfört uppdrag, eller månadsfaktura vid längre uppdrag.

E-post: christer.andersson@pcaconsult.se  
Tel, kontor: 0660-538 21
Mobil: 070-5590226
Postadress: PCA Consult, Genesåsvägen 80, 892 43  Domsjö