Projektledning och samordning

Vi har en bred erfarenhet från oilka projekt, som t.ex olika Integrations- och Sociala projekt, Humanitära bistånds- och utvecklingsprojekt, Katastrofinsatsprojekt, Landsbygdsutvecklingsprojekt, Tekniska projekt, mm.

Vi kan t.ex erbjuda följande tjänster:

  • Projektplanering

  • Projektledningsuppdrag

  • Projektkoordinationsuppdrag

  • Monitoring, uppföljning och kontroll

  • Rapportering

  • Utvärdering

  • Förstudier

  • Myndighetskontakter

Exempel på referensuppdrag inom projektledning och samordning

Kontakt

Är ni i behov av hjälp med projektledning och samordning i någon form? Tveka inte att kontakta oss. Lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi så snart som möjligt.